En kort oppsummering fra møtet onsdag 25.9. Veldig mange møte opp og det viser at vi må få på plass et opplegg rundt landeveg sykling.

– Vi lager egen treningsdag for landeveg. Tirsdag var ønsket av de fleste.

– Vi har egen ansvarlig for opplegg rundt racer gruppa. Ikke nødvendigvis en trener, men en som kan ta ansvar for å lage et opplegg rundt hva skjer og hvem er ansvarlig for de enkelte tirsdags turene. På spørsmål om noen ville ta dette ansvaret ble det stille rundt bordet. Børge har sagt seg villig til å vurdere saken i løpet av de neste månedene.

– På våren lager vi egne landevegsturer på søndag. Gjerne med felles start for alle som er på på søndagsturene men lengere rute på racergruppa.

– Vi har allerede flere påmeldte på landevegsbirken. Vi ser på muligheten for felles pulje på våren.

– Styrkeprøven. Tre stykker skal sykle fra Lillehammer. En vurderer og mange har ikke tenkt på saken. Børge foreslår at vi se på om vi kunne få til en gruppe fra Gjøvik. Fordel ved dette: En distanse som kanskje flere ser for seg at de kan klare, lettere å holde en gruppe sammen mye av distansen. Distansen fra Eidsvoll har start kl 16.00 og den sosiale biten rundt denne turen faller da bort. Enighet om at alle tenker på saken og så ser vi på det i januar.

Randsfjorden rundt. Det var enighet om at om vi skulle satse på en samkjørt gruppe på Styrkeprøven burde vi få med oss dette. Avgjørelse på våren.

Vattern-runden. Ingen interesse ut over den harde kjerne. Skulle noen tenke på å bli med ta kontakt med meg.

MTB. Det var enighet om at landeveg var et supplement til MTB og ikke en erstatning. Vi fortsetter med det opplegget vi har hatt på onsdag, fredag og søndag uten endringer om ikke medlemmene ønsker noe annet.

Treningsleir på Mallorca. Hubert kunne fortelle om mange påmeldte. Dessverre går tiden fort og hotellet vi hadde tenkt på i starten var allerede fullt. Ledige flybilletter, men prisen på vei opp. Det ble derfor bestemt at Hubert skulle bestille plass til de som har meldt seg på innen utgangen av september. Eventuelle «etternølere» vil kunne bestille senere med de følger dette har for tilgjengelighet på flyseter og hotelplass.

Vintertrening. Mange ønsket et felles opplegg som tidligere vintere med gåing i Nyseth bakken og ski så snart snøen kommer. En onsdag i måneden med treningavrunding i basseng og badstue på badeland var også ønsket. Vi «frir» til Atle om et opplegg rundt dette.