Fortsatt har bare halvparten hentet sine bestilte klær. I uke 15 er lagersjefen på sykkelferie på Mallorca smiley og lagerert vil derfor være noe mer tilfeldig betjent. Alt er sortert og ligger klart så prøv og stikk innom så er det kanskje noen hjemme som leverer ut.