Blir intervaller som oppsatt m. start fra Bunn Pris (tidl. Rimi) kl. 18:00