Blir intervaller rundt Skumsjøen. Husk nytt tidspunkt kl. 17!