Årsmøte

28.12.20

Toten-Kranken CK avholder sitt årsmøte Torsdag 28.01.21.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret innen 14 dager før møtet. Innspill til valgkomiteen sendes til Pierre eller Gerda innen samme frist.

Mvh

Styret